Mutualcoop

Avantatges de l’assegurança de conveni col·lectiu amb Mutualcoop

L’assegurança de conveni col·lectiu de Mutualcoop va dirigida exclusivament a organitzacions i empreses de l’economia social i solidària. Aquestes han d’estar identificades com a Cooperatives, Fundacions o Associacions. I també aquelles per la seva activitat social, formen part de l’economia social, com per exemple, CET (Centres especials de treball) o EIS (Empreses Inserció Social).

Per què escollir una assegurança de conveni col·lectiu ètica i solidària?

 1. Doble cobertura. Les mateixes cobertures per als socis de treball
  Mutualcoop ofereix la possibilitat que els socis de treball puguin contractar una pòlissa amb les mateixes cobertures que les que obliga el conveni col·lectiu per als treballadors que es regeixen pel Règim General de la Seguretat Social. I, a més, tenen les mateixes avantatges en la gestió i contractació de la pòlissa.
 2. Retorn mutual. Tot torna en beneficis per a tu, per al col·lectiu
  Les empreses que formen part de l’economia social que contractin aquesta assegurança podran gaudir d’un retorn mutual. Aquest es farà efectiu en el moment de la renovació de la pòlissa. El preu d’aquesta assegurança es destina a cobrir les despeses de gestió i pagament de sinistres de tot el col·lectiu. L’excedent, és a dir, tot allò no gastat, es repartirà entre el col·lectiu assegurat en forma de reemborsamen en el moment de renovàció pòlissa.

Avantatges generals de l’assegurança de conveni col·lectiu de Mutualcoop

 1. El servei de contractació online que ofereix MutualCoop és el més complet del mercat perquè la seva base de dades inclou tots els convenis col·lectius del territori espanyol.
 2. Actualització automàtica dels capitals de mort i incapacitat descrits al conveni col·lectiu.
 3. Regularització anual dels treballadors assegurats. No cal notificar les altes i les baixes en el moment en què es produeixen; només cal fer-ho una vegada l’any.
 4. Sistema de regularització de persones online, àgil i ràpid.
 5. MutualCoop cobreix els treballadors que estan donats d’alta al TC-2 del centre de treball assegurat en el moment del sinistre.
 6. Garanteix les cobertures de mort i incapacitat especificades als convenis col·lectius. Els capitals assegurats són els establerts pel conveni col·lectiu objecte de cobertura que es troba vigent en el moment de produir-se el sinistre.

Què cobreix l’assegurança de conveni col·lectiu de Mutualcoop?

La nostra assegurança de conveni col·lectiu inclou les cobertures asseguradores de mort i incapacitat especificades als convenis col·lectius amb la garantia d’actualització constant i la cobertura de tots els treballadors donats d’alta al TC2 del centre de treball assegurat. Per tant, atorga la tranquil·litat de saber que l’assegurança cobreix els últims capitals pactats en el conveni supraempresarial, que han estat publicats oficialment.

Aquest tipus d’assegurança cobreix les garanties estipulades al conveni col·lectiu d’àmbit supraempresarial corresponent. Les cobertures més habituals són:

 • Mort per accident
 • Invalidesa permanent (inclou barem)
 • Invalidesa permanent total
 • Invalidesa permanent absoluta
 • Gran invalidesa

Alguns convenis col·lectius inclouen, a més a més, cobertures de vida com, per exemple, mort per qualsevol causa.

Què succeix si no contracto aquesta assegurança?

La no-contractació de l’assegurança a què obliga el conveni col·lectiu és un incompliment de les obligacions de l’empresa amb els treballadors que pot ser considerat com una falta molt greu sancionable amb una multa que oscil·la entre els 6.251 i 187.515 euros.

 

0 Comentaris

Deixa un comentari

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *