AVIS LEGAL

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), PREVISORA GENERAL informa que és titular del lloc web www.mutualcoop.coop i que col·labora amb ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL per portar a terme aquest projecte. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, PREVISORA GENERAL informa de dades les següents:

El titular d’aquesta web és PREVISORA GENERAL, amb CIF V58782145 i domicili social al carrer BALMES, 28, 08007 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, tom 24055, foli 39, full B-63429 i inscripció 1a. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és consultas@previsorageneral.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, l’accés i l’ús del lloc web de PREVISORA GENERAL confereixen la condició d’usuari, per la qual accepteu, des de la navegació pel lloc web de PREVISORA GENERAL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de PREVISORA GENERAL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web, responsabilitat que s’estén a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per PREVISORA GENERAL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web.

L’ús de la informació, els serveis i les dades oferts per PREVISORA GENERAL contràriament a allò que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera pugui suposar una lesió als drets de tercers o del funcionament del lloc web mateix.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

PREVISORA GENERAL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pot accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas examina o exerceix cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs que no són de la seva propietat als quals es pot accedir per mitjà dels enllaços.

PREVISORA GENERAL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es pugui derivar de la navegació per aquest. En conseqüència, PREVISORA GENERAL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que a causa de la navegació per Internet pugui patir l’usuari.

MODIFICACIONS

PREVISORA GENERAL es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts com a les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions es poden portar a terme a través del seu lloc web mitjançant qualsevol forma admissible en dret i són de compliment obligatori durant el temps que es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PREVISORA GENERAL per ella mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, com també dels elements que conté (amb caràcter enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció dels materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.) titularitat de PREVISORA GENERAL. Són, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals referents a aquesta matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o una part dels continguts d’aquesta pàgina web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de PREVISORA GENERAL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de PREVISORA GENERAL. Pot visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de PREVISORA GENERAL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PREVISORA GENERAL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri pertinents a causa de la utilització indeguda del seu lloc web i dels continguts d’aquest, o de l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regeix per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint les normes sobre jurisdicció i competència en aquesta matèria. PREVISORA GENERAL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

This post is also available in: Spanish