Qui és Previsora General?

És una Mutualitat de Previsió Social, una entitat sense ànim de lucre, amb més de 90 anys d’història, lligats al mutualisme català i a l’economia social. Una associació de persones amb un objectiu comú: cobrir riscos lligats a les persones en la seva relació amb el món del treball, com el de la invalidesa, els accidents o la mort.

Qui és Arç Corredoria?

És una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Aposta per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria.

La seva missió es fer compatible els valors del cooperativisme autogestionari amb una gestió empresarial eficient.

Per què triar MutualCoop?

A diferència de les companyies mercantils que es regeixen pel principi de maximització dels beneficis i on els beneficis es reparteixen entre els accionistes, a MutualCoop no hi ha accionistes entre els quals repartir els dividends.

MutualCoop es fonamenta en el conjunt de valors i criteris generals compartits per una mutualitat de previsió social i una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària i el món associatiu.

MutualCoop té per objecte proposar a la societat productes i serveis asseguradors útils, equitatius i generadors de riquesa social i econòmica, fonamentats en els principis de la finança ètica i amb el suport del segell Ethsi.

Qui pot contractar una assegurança a MutualCoop?

Aquesta assegurança va dirigida exclusivament a organitzacions i empreses de l’economia social, identificades per la seva forma jurídica com a cooperatives, fundacions, associacions o que, per la seva activitat social, formen part de l’economia social, com per exemple, CET (Centres especials de treball) o EIS (Empreses Inserció Social).

Quina documentació haig de lliurar quan formalitzo la pòlissa amb MutualCoop?

Tota la contractació de la pòlissa es va online, a través del web www.mutualcoop.coop

És necessari comunicar a MutualCoop que vull renovar la meva pòlissa d’assegurança?

No és necessari. Els contractes es prorroguen automàticament cada any, tret que el prenedor de la assegurança manifesti la seva voluntat de rescindir el contracte establert, en aquest cas haurà de comunicar-ho per escrit amb una antelació d’un mes al venciment de la pòlissa.

This post is also available in: Spanish