Arç Cooperativa i Previsora General

Mutualcoop: la unió d’Arç Cooperativa i Previsora General

MutualCoop és un pas endavant cap a una relació de partenariat estratègica que permetiemmarcar diferents projectes i eines de consolidació de l’assegurança ètica com a instrument del mercat social al servei de la transformació socioeconòmica. És, també, la garantia de la unió de dues entitats consolidades com Arç Cooperativa i Previsora General.

MutualCoop es fonamenta en el conjunt de valors i criteris generals compartits per una mutualitat de previsió social com Previsora General – la primera mutualitat catalana pionera en economia social- i Arç Cooperativa, la corredoria per excel·lència especialitzada en el sector de l’economia social i solidària i el món associatiu.

MutualCoop té per objecte proposar a la societat productes i serveis asseguradors útils, equitatius i generadors de riquesa social i econòmica, fonamentats en els principis de la finança ètica i amb el suport del segell Ethsi que ostenten tant Arç Coopetiva com Previsora General.

Arç Cooperativa

Arç és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Aquesta cooperativa per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria.

Es va constituir la primavera de 1983, amb la missió de fer compatible els valors del cooperativisme autogestionari amb una gestió empresarial eficient. Avui gestionen els programes d’assegurances de més de 2.000 cooperatives i altres organitzacions i cada any donen cobertura a les necessitats asseguradores de 190.000 persones.

Arç Cooperativa fa seus els valors del cooperativisme, d’ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. I defensen i promouen, també, els valors ètics de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres i per l’entorn.

La intercooperació a través de la compra col·lectiva d’assegurances és un altre dels valors adoptats per Arç Cooperativa. D’aquí el naixement de projectes com Mutualcoop.

Previsora General

Previsora General és una mutualitat de previsió social especialista en assegurances personals amb més de vuitanta anys de plena dedicació i compromís amb el mutualisme i vinculada a diferents àmbits i actors de l’economia social. Previsora General treballa per ser una alternativa a l’assegurança tradicional. Posa l’economia al servei de les persones amb l’objectiu d’aconseguir una societat més amable i solidària i busca noves solucions per generar valor per als seus clients.

La mutualitat vetlla perquè es respecti i presti atenció a tots els grups d’interès i persegueix el desenvolupament sostenible com a factor per seleccionar i guiar les seves pròpies accions des d’una perspectiva constant de responsabilitat social.

Una mutualitat de previsió social és una associació de persones que representa una forma solidària d’organització. A més a més, les mutualitats de previsió social tenen naturalesa d’entitats asseguradores amb una sèrie de característiques socials que les diferencien, com ara: no tenen ànim de lucre, són societats de persones i no de capitals, tenen participació democràtica i estan autogestionades.

 

0 Comentaris

Deixa un comentari

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *