mutualitat

Què és una mutualitat?

Tot sovint confonem les mútues, tal com les coneixem avui, i les mutualitats i la diferencia que existeix entre ambdues és important. Una mutualitat és una entitat sense ànim de lucre constituïda sota el principis de l’ajuda mútua i la solidaritat amb la finalitat de donar a un grup de persones que s’uneixen voluntàriament serveis basats en la reciprocitat i la confiança.

Els socis d’una mutualitat, que es coneixen com a mutualistes, contribueixen a que la institució pugui a dur a terme la seva finalitat amb una quota periòdica. I amb el capital que acumula, donen els serveis a tots els mutualistes.

Una mutualitat, per tant, no té un excedent econòmic que es reparteixi entre elits directives o propietaris. A la mutualitat els beneficis es reparteixen entre tots els mutualistes. I normalment s’inverteixen en millorar els serveis que uneixen els mutualistes. En una mutualitat de salut, per exemple, els beneficis s’acostumen a invertir en comprar nova tecnologia mèdica, contactar nous especialistes, etc. Aquest és el cas de Previsora General, que any rere any, inverteix el seu excedent en realitzar millores en el seu centre mèdic de Vilafranca del Penedès, ampliar el seu quadre mèdic, etc. Però aquesta no és la única característica de les mutualitats. A continuació les anomenem.

Principis de la mutualitat

La mutualitat és regeix pels següents principis bàsics:

  • Organització democràtica
  • Adhesió voluntària
  • Contribució d’acord amb els serveis a rebre
  • Integració per al desenvolupament
  • Educació i capitalització social i mutual

Història de la mutualitat

Hi ha qui situa el naixement de les mutualitats a la Grècia Clàssica i també a l’època medieval. No obstant, l’inici de les mutualitats modernes, tal com les coneixem avui mateix, naixen a mitjans del segle XVII a Anglaterra on petits grups es comencen a organitzar per poder fer front a les despeses de malaltia o enterrament dels seus membres.

A França, paral·lelament, van aparèixer les societats de socors mutu. Aquestes, tot i que van comptar amb una forta oposició de l’Estat es van acabar imposant. A Alemania es van crear, en la mateixa línia, les kassen de treballadors, que van ser acceptades per la patronal. En aquest epígraf de la història de la mutualitat també podem incloure les cooperatives de crèdit que van sorgir durant el segle XIX i el XX a Europa i, també, a Estats Units i Llatinoamèrica.

A l’Estat espanyol els antecedents de les mutualitats es troben a principis del segle XIX en el que es coneix com a societats de socors mutus. Aquestes van ser una evolució de les confraries i germandats de l’Antic Règim. Aquestes van anar evolucionant i agafant diferents amb una gran davallada quan el 1942 es va aprovar l’assegurança obligatòria de malaltia.

0 Comentaris

Deixa un comentari

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *